zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

25 czerwca 2017

Nowe zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

 

Od 1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o pracownikach tymczasowych. Nowe przepisy zrównają ochronę pracowników tymczasowych z tymi, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę.

Od kilku lat rośnie wśród firm popularność zatrudniania pracowników przez agencje pracy tymczasowej. Ułatwia to przedsiębiorstwom zwiększanie elastyczności zasobów ludzkich i zdejmuje też z nich część obowiązków wobec pracowników. Jednak dotychczasowe prawo nie gwarantowało pracownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Ma się to zmienić po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o pracownikach tymczasowych.

 

Pracownik tymczasowy maksymalnie na 18 miesięcy

Najważniejszą zmiana w przepisach dotyczy czasu zatrudnienia. Został on ograniczony do maksymalnie 18 miesięcy w ciągu 3 lat. Firmy nie będą mogły zatrudniać tego samego pracownika po wyczerpaniu limitu, również za pośrednictwem innej agencji pracy tymczasowej. Dotychczasowe przepisy umożliwiały formalną migrację pracownika pomiędzy powiązanymi ze sobą kapitałowo agencjami. Nowelizacja ustawy blokuje stosowanie tego typu praktyk. Oznacza to, że po upływie 18 miesięcy pracy, firma będzie musiała zatrudnić danego pracownika u siebie. Spowoduje to zwiększenie zatrudnienia, a co za tym idzie –  wzrost kosztów firmy.

 One-payroll

Pracownik tymczasowy nie na każde stanowisko

Nowe przepisy będą chronić pracowników przed zastępowaniem ich osobami zatrudnionymi przez agencje pracy tymczasowej. Firmy nie będą już mogły zatrudniać pracowników tymczasowych na stanowisko, które wcześniej wykonywała osoba pracująca na stałą umowę w okresie ostatnich trzech miesięcy. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała, że będzie analizować rodzaj powierzonej pracy, a nie stanowisko, które miał zwolniony pracownik.

 

Informacja o zasadach wynagradzania

Pisemne przedstawienie zasad wynagradzania pracowników w firmie będzie nowym obowiązkiem agencji zatrudnienia. W ten sposób ustawodawca chce dążyć do wyrównania warunków pracy dla pracowników zatrudnionych bezpośrednio w firmach z osobami świadczącymi pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia.

 

Ochrona kobiet w ciąży

Nowe przepisy zrównały prawa kobiet w ciąży zatrudnionych bezpośrednio przez przedsiębiorstwo i tych pracujących na umowach tymczasowych. Jeżeli umowa tymczasowa wygaśnie po upływie trzeciego miesiąca ciąży, zostanie ona przedłużona do dnia porodu. Nowe przepisy umożliwią też otrzymanie zasiłku macierzyńskiego osobom zatrudnionym za pośrednictwem agencji.

 

Większe bezpieczeństwo prawne przedsiębiorców

Wprowadzając nowelizację przepisów ustawodawca zadbał też o lepszą ochronę firm korzystających z usług agencji pracy tymczasowej. Jest to odpowiedź na coraz częstszą sytuację, w której agencje znikały bez rozliczenia się z pracownikami. W ich miejsce pojawiały się nowe podmioty, często zakładane przez te same osoby.

Od początku czerwca agencje pracy tymczasowej będą miały obowiązek posiadania zabezpieczenia finansowego na zaspokojenie roszczeń pracowników. Możliwą formą zabezpieczenia będą gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe. Nowością jest też wprowadzony obowiązek sprawdzenia ewentualnych zaległości agencji w opłacaniu składek ZUS. Będą się tym zajmować marszałkowie województw.

 Newsletter_2

Nowe kompetencje kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy

Ustawodawca zapowiada nadanie dodatkowych uprawnień kontrolnych PIP. Te będą znane do końca drugiego kwartału br. Ma być też prowadzona większa liczba kontroli. Nadzór nad agencjami ma być ułatwiony po przez wprowadzenie prawnego obowiązku posiadania przez nie lokalu przeznaczonego na biuro. 

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone