zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

3 przeszkody na drodze do wyższej wydajności w firmie

3 przeszkody na drodze do wyższej wydajności w firmie

29 sierpnia 2018

Zarządzanie

Badania wykazują, że nawet 63% małych i średnich firm przyznaje, że nie radzi sobie z efektywnym zarządzaniem czasem. Szacuje się, że w samych tylko Stanach Zjednoczonych firmy średnio tracą 26 tys. USD rocznie na jednego pracownika z powodu strat produktywności. Tak duży stopień utraty produktywności ma swoje źródła w wielu bezproduktywnych czynnikach, jak uczestniczenie w długich i mało efektywnych spotkaniach, niespodziewanych zakłóceniach wykonywanych czynności i innych czynnikach wytrącających z rytmu pracy. W przypadku zadań związanych z finansami i działaniami operacyjnymi tego rodzaju przeszkody mogą być dużym problemem dla małej lub średniej firmy.


Eksperci zauważyli też, że bardzo często brakuje czasu na wykonanie wcześniej zaplanowanych zadań. Zarówno liderzy biznesu, dyrektorzy, managerowie, jak i zwykli pracownicy biurowi przyznają, że w ciągu tygodnia spędzają jedynie ok. 10 godzin na wykonanie wcześniej zaplanowanych zadań. Zamiast tego wykonują prace, którymi na tym etapie rozwoju firmy nie powinni się już zajmować. Przedsiębiorcy nie koncentrują się więc na swoim bezpośrednim celu biznesowym, a zamiast tego wykonują zadania i czynności np. typowo biurowe lub księgowe (przeznaczając na nie nawet 30 godzin tygodniowo). Przebadaliśmy opinie liderów biznesu i finansów z ok. 100 małych i średnich firm prosząc ich o opinię, jak chcieliby zagospodarować swój czas, gdyby mieli do dyspozycji dziesięć dodatkowych godzin w tygodniu. Respondenci odpowiedzieli, że większość tego czasu (ok. 2,4 godziny) przeznaczyliby na poszukiwaniu i generowaniu nowych strumieni przychodów. Kolejne 2,3 godziny chcieliby spędzić na poprawieniu wewnętrznych procesów sprzyjających poprawie wydajności w pracy.


Oto 3 sposoby sprawdzenia, czy Twoja firma cierpki z powodu spadków wydajności. Sprawdź, czy któryś z nich brzmi znajomo.


1. Widoczność wyników finansowych


Czy jesteś w stanie dokonać szybkiej analizy, w jaki sposób firma radzi sobie z KPI w ramach różnych linii produktowych, lokalizacji czy w odniesieniu do różnych klientów? Czy możesz zaobserwować różnice w trendach wydajności w czasie? Czy zamiast analizować wydajność swojej firmy, Ty i Twój zespół spędzacie wiele godzin na wyodrębnianiu danych, konsolidacji i przygotowywaniu raportów? Być może uzyskanie pełnego obrazu stanu finansów Twojej firmy było prostsze, gdy firma była mniejszą i mniej złożoną organizacją. Jeżeli jednak doświadczyłeś wzrostu (obrotów, liczby pracowników, klientów, dostawców, produktów, usług, a niekiedy nawet lokalizacji), wówczas prawdziwe zrozumienie wyników finansowych w odniesieniu do kluczowych wskaźników może powodować, że część osób w zespole będzie zmuszona do wykonywania mało produktywnych czynności raportowych.


2. Silosy operacyjne


Zdarza się, że wraz z rozwojem firmy, Twoje zespoły mogły zostać niewłaściwie ustawione. Przykładowo – próbując dowiedzieć się, dlaczego klient złożył skargę, niekiedy trzeba skonsultować się z co najmniej pięcioma osobami, aby uzyskać pełną informację. Poszczególne działy zamieniają się w zamknięte silosy, odgrodzone od siebie nawzajem, motywowane przez różne cele. Tworzy się środowisko, w którym poszczególne zespoły nie koncentrują się na osiąganiu tych samych wyników biznesowych. Powstanie rywalizujących ze sobą silosów powoduje, że firma zmaga się z utratą wydajności. Ta z kolei jest wynikiem duplikacji pracy, wstrzymywaniem projektów, niekompletnymi planami i marnym planowaniem biznesowym. Mimo że wszystkie osoby w zespołach są zajęte, poszczególne departamenty nie są skuteczne tak, jak mogłyby być, gdyby wszyscy pracowali nad wspólnymi celami.


3. Złożoność finansowa


Wraz z rozwojem biznesu zwiększa się także złożoność finansowa firmy. Jest to spowodowane zwiększającą się liczbą transakcji finansowych, coraz większą liczbą rachunków bankowych, firmowych kart kredytowych, rachunków płacowych, kont księgowych itd. Coraz bardziej skomplikowane staje się obsługa transakcji klientów, wydatków pracowniczych, różnego rodzaju wpłat i wypłat. Jeżeli tego rodzaju operacje wykonywane są od początku ręcznie, przy rozwijającej się firmie mogą doprowadzić do drenażu wydajności zespołu zajmującego się finansami. Ręczne wprowadzanie danych komplikuje także takie kwestie jak audyt procesów finansowych i zarządzanie danymi finansowymi.


Wyzwanie dla rosnących firm związane z wydajnością, powstającymi silosami czy obsługą procesów finansowych mogą blokować reagowanie na żądania klientów i dotrzymanie kroku konkurencji. W konsekwencji zmniejsza to wiarygodność firmy i zaufanie w oczach klientów. Aby uniknąć opisanych powyżej zagrożeń, warto zidentyfikować je i wyeliminować tak, by zadania obniżające efektywność zespołów nie blokowały rozwoju firmy. Odblokowanie procesów wewnątrz firmowych umożliwi członkom zespołów skoncentrowanie się na rozwijaniu firmy w ramach wspólnego celu.pokonaj bariery

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone