zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

19 lutego 2018

Jak przygotować dział kadrowy do wymagań RODO?


Sage

Spełniasz
wymogi
RODO?

SprawdźRODO wprowadza wiele nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych pracowników. Specjaliści działów kadr muszą wziąć pod uwagę nie tylko uregulowania pochodzące wprost z rozporządzenia, ale także projektowane zmiany w prawie pracy.

RODO powoduje konieczność zmiany wielu przepisów Kodeksu pracy. Przede wszystkim zmianie ulegnie katalog danych osobowych, które pracodawca ma prawo pobierać od kandydata do pracy. Nowelizacja ma dotyczyć także uregulowania kwestii przetwarzania danych biometrycznych czy monitoringu miejsca pracy.

W przypadku osób ubiegających się o zatrudnienia propozycja zmian zakłada, że pracodawca będzie mógł pobierać następujące dane:

  • imię/imiona i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • adres do korespondencji,
  • adres poczty elektronicznej albo numer telefonu,
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Warto zauważyć, że zgodnie z tym projektem pracodawca nie będzie mógł żądać podawania imion rodziców.

Dodatkowo pracodawca będzie mógł zażądać przekazania:

  • adresu zamieszkania,
  • numeru PESEL lub numeru potwierdzającego tożsamość,
  • innych danych osobowych pracownika, m.in. danych dzieci pracownika lub innych bliskich członków rodziny, jeżeli te dane są niezbędne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień wynikających z prawa pracy.

Przetwarzanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione powyżej będzie wymagało wyrażenia przez pracownika zgody w formie elektronicznej bądź pisemnej.

szkolenie_rodo_2

Warto także zwrócić uwagę na ważny przepis zmienionego § 5 art. 22, który mówi, że przetwarzanie przez pracodawcę danych pozyskanych w procesie rekrutacji, takich jak adres e-mail oraz prywatny numer telefonu, będzie dozwolone tylko po uzyskaniu zgody od pracownika.

Dostosowanie firmowych procedur i procesów kadrowych do wymagań RODO jest konieczne przed 25 maja 2018 r. Mimo że treść rozporządzenia jest od dawna znana, wciąż jeszcze nie zostały zakończone krajowe prace legislacyjne dostosowujące m.in. Kodeks pracy do unijnych regulacji. Dlatego warto monitorować informacje o stanie prac legislacyjnych wprowadzających zmiany w poszczególnych ustawach.

Zawsze aktualne porady dotyczące sposobów przygotowania działu kadr oraz innych obszarów w firmie do regulacji RODO można znaleźć na stronie www.sage.com.pl/rodo.

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone