zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

10 października 2017

Sądowy zakaz prowadzenia działalności za nierzetelne faktury?


Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad kolejną nowelizacją Kodeksu Karnego Skarbowego. Plany przewidują znaczne zaostrzenie kar za paserstwo, przestępstwa w obrocie towarami akcyzowymi oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami.

Zmiany w Kodeksie Karnym Skarbowym podyktowane zostały przez Najwyższą Izbę Kontroli, która w czerwcowym raporcie zwróciła uwagę na konieczność zaostrzenia kar m.in. za paserstwo i nielegalny obrót towarami akcyzowymi. Na razie znane są jedynie projekty zmian w k.k.s., niemniej, po fazie resortowych uzgodnień można się spodziewać, że w przyszłym roku czeka nas kolejne wdrożenie znowelizowanego kodeksu. Co w nim się znajdzie?

  1. Wszystkich przedsiębiorców z pewnością powinien zainteresować fakt, że za posługiwanie się nierzetelnymi fakturami sąd będzie mógł zasądzić zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Dotychczas – w zaostrzonym zresztą na początku tego roku kodeksie właśnie w odniesieniu do wystawiania nierzetelnych faktur i posługiwania się nimi – przewidywane kary ograniczały się do pozbawienia wolności oraz wysokich grzywien. Planowana zmiana jest o tyle niepokojąca, że w codziennej praktyce biznesowej sytuacja, w której przez przypadek i nieumyślnie możemy posłużyć się nierzetelną fakturą (w szeroko rozumianym brzmieniu tego terminu) może zdarzyć się nader często każdemu uczciwemu przedsiębiorcy. Potrzebne będzie koniecznie doprecyzowanie, co kryje się za pojęciem nierzetelnej faktury. Po opublikowaniu proponowanych zmian na stronie Rządowego Centrum Legislacji warto przyjrzeć się szczegółowym zapisom w tym zakresie.
  2. Wiele uwagi poświęcono zaostrzeniu kar za paserstwo oraz przestępstwa w zakresie handlu i przesunięć towarów akcyzowych, które należy magazynować w składach podatkowych. Tu kary mają zostać najbardziej zaostrzone. Karane mają być następujące działania:
    • sprowadzanie z krajów UE oraz wywożenie z Polski towarów akcyzowych bez odpowiedniej dokumentacji określonej ustawą;
    • posiadanie nielegalnych banderoli i ich fałszowanie;
    • nielegalna produkcja towarów akcyzowych oraz ich przechowywanie poza składami podatkowymi.

Co istotne, sądy zyskają prawo do orzekania o przepadku mienia przestępcy podatkowego, w tym niszczenia infrastruktury i środków wykorzystywanych do produkcji wyrobów tytoniowych.

 Newsletter_2

Na szczególną jednak uwagę należy zwrócić plan wprowadzenia przepisu o nałożeniu kary w postaci przepadku mienia za nieumyślne paserstwo akcyzowe (obecnie konfiskata jest możliwa jedynie w przypadku udowodnionego umyślnego paserstwa) oraz karanie już na etapie planowania, przygotowania lub powzięcia zamiaru o dokonaniu tego rodzaju przestępstwa.

Wprowadzając nowy kodeks, rząd chce osiągnąć podwójny cel. Z jednej strony wzmóc środki prewencji poprzez odstraszanie od przestępczych procederów. Najważniejszym jednak powodem zmian jest potrzeba ograniczenia szarej strefy i ukrócenie uszczupleń podatkowych z tytułu nielegalnego obrotu towarami akcyzowymi. Przy okazji jednak, jeśli wejdzie w życie przepis o pozbawieniu przedsiębiorcy prawa do prowadzenia działalności za posługiwanie się nierzetelnymi fakturami, uczciwa firmy obarczone będą ryzykiem nałożenia na nie takiej kary. 

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone