zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

05 listopada 2017

Sprawdź dane – unikniesz kontroli podatkowej


Sprawdzanie jednolitych plików kontrolnych zanim opuszczą firmę powinno stać się standardem. Narzędzia informatyczne, które do tego służą, nie tylko chronią przed szczegółowymi kontrolami podatkowymi wykrywając błędy, ale mogą dodatkowo pełnić rolę wewnętrznego audytora.

1 stycznia 2018 r. do firm, które mają obowiązek generować jednolite pliki kontrolne, dołączą mikroprzedsiębiorstwa. Duże przedsiębiorstwa robią to już od lipca 2016 r., średnie – od stycznia 2017. Przed wysłaniem co miesiąc do Ministerstwa Finansów pliku JPK_VAT oraz plików z innych struktur przesyłanych na życzenie organów skarbowych (aktualna lista obowiązujących struktur JPK znajduje się w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów w sekcji „Struktury JPK”) warto sprawdzić, czy nie zawierają one błędów. Jeśli fiskus wykryje w nich nieprawidłowości, może to skutkować szczegółową kontrolą skarbową oraz niemałymi karami finansowymi.

Obowiązek generowania plików JPK wiąże się z posiadaniem odpowiedniego oprogramowania do ich tworzenia i wysyłania. Oprogramowanie takie jest na rynku w ofercie dostawców od 2016 roku. Również Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatną aplikację do wysyłania JPK (można ją pobrać ze strony ministerstwa). Rozwiązania te potrafią przetwarzać dane z systemów księgowych i generować pliki .xml. Należy jednak mieć na uwadze, że poprawność wygenerowanych JPK zależy od tego, jak dane zostaną przygotowane; jeśli program pobierze niepoprawne lub nieprawdziwe dane, siłą rzeczy JPK także będzie je zawierał. Czasem błąd wynika ze zwykłej pomyłki człowieka, czasem jest efektem niesprawdzenia informacji. Niestety, nie ma co liczyć na to, że nieprawidłowości nie zostaną wykryte. Ministerstwo Finansów od 2017 roku dysponuje bardzo dobrym rozwiązaniem analitycznym – Analizatorem_JPK – które automatycznie weryfikuje dane zawarte w Repozytorium JPK, zestawiając je z danymi ujętymi w deklaracjach VAT-7/7K/7D oraz VAT UE.

Newsletter_2

Warto zwłaszcza zwrócić uwagę na to, czy JPK nie zawierają błędów, które, jak wykazały kontrole, pojawiają się wyjątkowo często. Są to:

  • rozbieżności w plikach JPK_VAT i składanych deklaracjach za ten sam okres,
  • rozbieżności w kwotach transakcji podanych przez kontrahentów,
  • uwzględnianie w JPK_VAT faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie są czynnymi podatnikami tego podatku.

Podatnicy, u których zostaną wykryte błędy w składanych JPK, mogą zostać wytypowani do szczegółowych kontroli skarbowych realizowanych już nie tylko w trybie zdalnym, ale w siedzibie firmy. Ustawowe kary za wykazane nieprawidłowości (zależnie od ich rodzaju) mogą być dotkliwe: od kar porządkowych wynoszących (zgodne z art. 262 Ordynacji podatkowej) do 2800 zł, po nałożenie dodatkowych zobowiązań podatkowych w wysokości 100% podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący (jeśli transakcja nosi znamiona świadomego działania), aż po kary rzędu 17,7 mln zł (gdy fiskus uzna, że podatnik udaremniał lub utrudniał wykonanie czynności służbowych w trakcie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej; art. 83 Kodeksu karnego skarbowego).

Jak na razie MF nie stosowało sankcji za przesłanie błędnych JPK. Przedsiębiorcy, którzy takie pliki przesłali, otrzymali jedynie powiadomienia zawierające prośbę o sprawdzenie składanych plików i kontakt z właściwym urzędem skarbowym, aby wyjaśnić stwierdzone niezgodności i ewentualnie skorygować złożoną deklarację VAT lub plik JPK_VAT.

Samodzielna walidacja plików i symulacja kontroli podatkowej

Samo wygenerowanie JPK to połowa sukcesu, ale równie istotna jest możliwość przejrzenia i zweryfikowania informacji przed wysłaniem do kontroli. Problem w tym, że dane zawarte w pliku .xml (w formacie, w jakim generowany jest JPK) są nieczytelne dla księgowych, którzy mogliby ocenić ich poprawność. Tu potrzebne są narzędzia technologiczne, które pozwolą sprawdzić poprawność pliku. Można to zrobić np. korzystając z udostępnionej 14 czerwca 2017 roku przez resort finansów kolejnej wersji aplikacji Klient JPK, w której dodano m.in. funkcjonalność pozwalającą na weryfikację plików JPK. W przypadku nieprawidłowego wyniku weryfikacji aplikacja wyświetla komunikat błędu. Jak komentuje firma Deloitte, obecnie aplikacja ta nie zapewnia kompleksowej weryfikacji danych z JPK i nie sprawdza rejestracji podmiotu jako czynnego podatnika VAT. Przedsiębiorcom, którzy chcą poczuć się pewnie przed wysyłką pliku JPK, pozostaje skorzystać z istniejących na rynku rozwiązań komercyjnych.

Takim narzędziem, które potrafi dokładnie i pod każdym względem sprawdzić poprawność JPK, jest Sage e-Audytor. Jest to uniwersalna platforma walidacji danych zawartych w JPK. Obsługuje ona pliki wygenerowane przez dowolne oprogramowanie finansowo-księgowe. Sage e-Audytor sprawdza pod względem technicznym, merytorycznym i logicznym dane zawarte w JPK i umożliwia nie tylko odczytanie i zrozumienie pliku, ale także zidentyfikowanie pomyłek i błędów oraz obszarów ryzyka podatkowego. Jak już wspomniano, jednym z często popełnianychh przez przedsiębiorców błędów w JPK jest uwzględnianie faktur VAT wystawionych przed podmioty niebędące płatnikami VAT. Audytor sam zweryfikuje, zarówno na poziomie krajowym (bazy NIP), jak i unijnym (bazy VIES), czy ujęte w rejestrach VAT rozliczenia nie zawierają kwot podatku z faktur pochodzących od nieczynnych podatników VAT.

Dobrym remedium na kontrole podatkowe są okresowo przeprowadzane w firmie audyty. Identyfikują one błędy, dając szansę na ich poprawę. W ten sposób minimalizują obawy przed kontrolami podatkowymi. Firmy posiadające e-Audytora mogą samodzielnie i w łatwy sposób przeprowadzić taki audyt i zasymulować kontrolę dzięki modułowi Tax Control, który jest częścią platformy. Oprogramowanie przeprowadza symulację na podstawie danych automatycznie wczytanych z plików JPK, po wskazaniu okresu, który chce się skontrolować. Na zakończenie generowany jest raport w formacie .pdf zwierający prócz wyników audytu także m.in. jego numer oraz datę wykonania. Taki raport warto zarchiwizować, bo może się przydać w przypadku prawdziwej kontroli. Dodatkowo pokazuje on, że w firmie istnieją wewnętrzne procedury kontrolne, a więc kwestie bezpieczeństwa podatkowego traktowane są w niej poważnie, co jest nie bez znaczenia dla kontrolerów.pokonaj bariery

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone