zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

01 sierpnia 2017

Struktury JPK – co warto wiedzieć

 

Już od roku przedsiębiorcy przesyłają dane o ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jednak jest to zaledwie jedna z siedmiu struktur JPK. Pozostałe już od lipca 2018 roku wszyscy, nawet najmniejsze firmy, będą musieli udostępniać na wezwanie urzędu skarbowego.


Głównym celem wdrożenia JPK w życie jest uszczelnienie systemu VAT poprzez możliwość prowadzenia e-kontroli skarbowych, które w znaczący sposób poprawiają efektywność i skuteczność procedur, a w przypadkach nie budzących wątpliwości nawet zastąpią tradycyjne kontrole, co oznacza ułatwienia także dla przedsiębiorców. Poza przekazywaną co miesiąc do MF ewidencją VAT, organ podatkowy może zwrócić się do przedsiębiorcy z żądaniem przekazania innych danych w formie elektronicznej. Ponieważ struktury JPK dotyczą zarówno ewidencji, jak i dokumentów, urząd może stwierdzić ewentualne błędy i nieprawidłowości w sposób zdalny.


Struktury JPK

Jednolity Plik Kontrolny składa się z siedmiu struktur logicznych w postaci elektronicznej zapisanej w formacie .xml. Obejmują one:

  • księgi rachunkowe - JPK_KR
  • wyciąg bankowy - JPK_WB
  • magazyn - JPK_MAG
  • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT - JPK_VAT
  • faktura VAT - JPK_FA
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) - JPK_PKPIR
  • ewidencja przychodów (ryczałt) - JPK_EWP


Struktury dotyczące wyciągu bankowego, magazynu i faktur są strukturami dowodowymi, zaś pozostałe – ewidencyjnymi. JPK_WB – wyciąg bankowy obejmuje nie tylko numer konta i saldo początkowe oraz końcowe, ale także wyciąg z rachunku. Organ podatkowy może go uzyskać bezpośrednio od banku z pominięciem przedsiębiorcy. JPK_MAG dotyczy ruchu towarów i materiałów w magazynie. Obowiązek przekazania do urzędu tego rodzaju danych dotyczy firm, które prowadzą gospodarkę magazynową przy użyciu programów komputerowych, również tych, które nie są do tego zobligowane przepisami, ale w praktyce wykorzystują takie rozwiązania. Trzecia struktura dowodowa obejmuje faktury VAT. W odróżnieniu od ewidencji VAT, struktura JPK_FA zawiera szczegółowe dane zawarte na wszystkich dokumentach sprzedaży spełniających wymogi uznania za fakturę.

audytorA

Struktury ewidencyjne, jakie należy generować, archiwizować i przekazywać na żądanie urzędu skarbowego odpowiadają sposobom prowadzenia księgowości. Struktura JPK_KR zawiera wszystkie istotne dane wynikające z ksiąg rachunkowych, m.in. zestawienie obrotów i sald, dziennik – księgi głównej oraz zapisy na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Sporządzanie tego raportu nie jest wymagane w przypadku firm prowadzących uproszczoną księgowość przy wykorzystaniu programów komputerowych. JPK_PKPIR zobowiązani są sporządzać przedsiębiorcy, którzy prowadzą Księgę Przychodów i Rozchodów przy użyciu programów komputerowych. Należy jednak pamiętać, że za program komputerowy uznaje się także arkusze kalkulacyjne. Podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zobowiązani są do przedstawiania struktury JPK_EWP.


Sankcje za błędy i opóźnienia

Strukturę JPK_VAT, która zawiera ewidencję sprzedaży oraz zakupu VAT, należy przesyłać co miesiąc do 25. dnia kolejnego miesiąca wraz z deklaracją VAT (również jeśli podatnik rozlicza VAT kwartalnie). Pozostałe struktury należy przekazać na żądanie organu podatkowego w ciągu 14 dni. Jedynie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do końca czerwca 2018 r. mogą odmówić przekazania danych w formie elektronicznej, czyli do końca zawartego w przepisach okresu przejściowego. Oznacza to jednak konieczność przeprowadzenia kontroli skarbowej w tradycyjnej formie.

Ustawodawca nie przewidział wprowadzenia odrębnych kar za opóźnienia w przekazaniu JPK lub zawarcie w plikach nieprawdziwych danych. W obu przypadkach zastosowanie mają istniejące kary określone w Ordynacji Podatkowej i Kodeksie Karnym Skarbowym. Za nieprzekazanie JPK w terminie grozi grzywna podstawowa w wysokości 2 800 zł. Jeśli nieprzekazanie raportu lub zawarcie w nim nieprawidłowych informacji będzie uznane za czyn zabroniony zakwalifikowany jako przestępstwo skarbowe, udaremnienie organom podatkowym przeprowadzenia czynności kontrolnych, przedsiębiorca może zostać ukarany grzywną do 17 769 600 zł. Jeśli organ podatkowy uzna działanie podatnika za czyn zabroniony zakwalifikowany jako wykroczenie skarbowe, podlega on grzywnie w kwocie od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnej pensji.

Newsletter_2

Sprawdź szkolenia w tym obszarze’ »
Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone