zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

08 marca 2016

Telepraca przynosi korzyści firmie i pracownikom

Jeśli pracownicy niektóre działania mogą wykonywać zdalnie, warto rozważyć wykorzystanie w firmie telepracy. Jak wykazują badania, praca zdalna ma wpływ na lepsze rezultaty biznesowe przedsiębiorstw i zwiększa motywację pracowników.

Poza biurem pracownicy są bardziej produktywni

Przez ostatnie dekady opublikowano sporo badan z różnych części świata, które wskazują, że telepraca przynosi korzyści firmom i pracownikom. Najczęściej wymieniane zalety telepracy odnoszą się do produktywności pracowników, która w porównaniu z pracą w biurze może być wyższa o kilkanaście a nawet 30%. Jak wskazują badania, ten wzrost ma dwa źródła. Po pierwsze, w biurach pracownicy doświadczają większej liczby czynników rozpraszających uwagę. Po drugie, poza biurem jest więcej możliwości elastycznego doboru sposobu i czasu, w którym można wykonać zlecone zadania, a to statystycznie przyspiesza pracę. Badania potwierdzają, że zdecydowanej większości firm (od 60 do ponad 80%) telepraca pomogła poprawić wyniki biznesowe – nie tylko poprzez zwiększenie produktywności, ale też dzięki obniżeniu kosztów.

Niższe koszty

W modelu telepracy pracodawca nie ponosi kosztów pośrednich związanych z utrzymywaniem dodatkowej powierzchni biurowej oraz organizacją i zabezpieczeniem stanowisk pracy. Zużywa stosunkowo mniej energii elektrycznej, wody, środków czystości i … np. kawy. Napój ten pojawia się w tym miejscu nieprzypadkowo. Jak się bowiem okazuje, szczególnie w małych i średnich firmach usługowych, w których od personelu oczekuje się odpowiednio wysokiego poziomu kreatywności i zaangażowania, „dobra kawa za darmo” to jeden z często wymienianych przez pracowników i pracodawców elementów motywujących. Co prawda korzystając z telepracy pracodawca nie inwestuje w kawę, natomiast powinien zatroszczyć się o narzędzia do efektywnego monitorowania i rozliczania pracy osób poza biurem.

Istotnym czynnikiem wpływającym na koszty pracodawcy oraz produktywność są absencje chorujących pracowników. W telepracy problem ten jest marginalny. Jak bowiem wynika z badań poświęconych różnym modelom zatrudnienia, zdalni pracownicy w ciągu roku wielokrotnie mniej dni przebywają na zwolnieniach lekarskich w porównaniu z pracownikami biurowymi.

Warto też zwrócić uwagę na średnie koszty dojazdów do pracy. W dużych miastach z roku na rok przybywa samochodów. Ludzie dojeżdżający codziennie do pracy coraz więcej czasu tracą w korkach. Ponieważ średnie pensje również rosną, statystycznie korki uszczuplają coraz więcej dochodów. Policzono, że w dużych polskich miastach w skali roku straty z tego powodu sięgają (zależnie od miasta) od 70 do ponad 80% średniej pensji krajowej (dla przeciętnego kierowcy średnia strata spowodowana korkami wynosi rocznie 3 350 zł). Nic dziwnego, że pracownicy, którym pozwala się pracować zdalnie, widzą w tym konkretne, finansowe korzyści.

Praca zdalna źródłem motywacji

W porównaniu z niektórymi krajami UE, np. Holandią, Finlandią, Danią czy Belgią, w Polsce praca zdalna wciąż nie jest rozpowszechniona. Telepracę świadczy niespełna 5% Polaków w porównaniu z 10 - 15% ogółu zatrudnionych we wspomnianych wyżej krajach. Istotne jest jednak to, że zdalnie chciałoby pracować znacznie więcej ludzi – ponad 30%. To dlatego pracodawcy i pracownicy postrzegają telepracę jako przywilej. I tak możliwość pracy z domu (choćby w ograniczonym zakresie) dla wielu pracowników może być głównym elementem utrwalającym lojalność do pracodawcy. W naszej kulturze pozwolenie świadczenia pracy na odległość to dowód zaufania do pracownika, co w połączeniu z „pójściem mu na rękę” stwarza silny czynnik motywujący do pracy. Zadowolony i wdzięczny pracownik jest bardziej zaangażowany i staje się lojalny, co najczęściej właśnie zwiększa produktywność.

Mówiąc generalnie, przy spełnieniu określonych warunków – dobrze określonej umowie, odpowiednich cechach osobowości, właściwej postawie i skutecznym narzędziom kontroli pracy – telepraca może być najlepszą opcją dla obu stron.

Pokolenie Y

Wedle prognoz demograficznych, w nadchodzących latach pokolenie Y (osoby urodzone między rokiem 1983 a 2000) zdominuje rynek pracy. Za niespełna 10 lat przedstawiciele tego pokolenia będą stanowili trzy czwarte wszystkich zatrudnionych. Jak wskazują badania, dla tej generacji głównymi wartościami są rodzina, zdrowie, rozwój osobisty, praca i relacje ze znajomymi. Oczywiste jest też, że młodzi ludzie najszybciej adaptują technologie – są najbardziej ze wszystkich pokoleń mobilni, chętnie dostosowują się do zmian. W tym kontekście telepraca może być dodatkowym atutem, ponieważ stwarza przestrzeń do wzmacniania wartości ważnych dla tego pokolenia (np. elastyczny czy zadaniowy tryb pracy statystycznie będzie ważniejszy od wyższych zarobków w firmie, w której trzeba przebywać w sztywno określonych godzinach).

Kto najczęściej pracuje zdalnie

Jakie rodzaje prac najczęściej są wykonywane z domu? Wg danych dostarczonych przez Pracownię Badań Społecznych telepracę świadczą: pracownicy obsługujący procesy wewnętrzne firmy (księgowość, ewidencja kadr i rozliczanie płac), pracownicy z obszaru marketingu, graficy, prawnicy, projektanci, programiści i pracownicy IT, a także redaktorzy, copywriterzy, osoby prowadzący badania rynku i osoby zajmujące się presprzedażą (telemarketing). Wspólnym mianownikiem dla tych prac jest możliwość ustalenia zadaniowego lub projektowego typu pracy, w którym rozliczać się można za efekt lub konkretny rezultat. Inną cechą wspólną może być powtarzalność działań, na tyle dobrze określonych, że da się je standaryzować i nadać im pewne ramy ilościowe lub jakościowe. Zauważmy, że są to te obszary kompetencji, które firmy coraz częściej outsourcują – nie byłoby tego zjawiska, gdyby outsourcing i telepraca nie były tak opłacalne.

Proste rozwiązania na złożony temat

Choć jest wiele danych i badań, które zachęcają do budowania kultury organizacyjnej opartej na telepracy, pozostaje ona jednak złożonym zagadnieniem. Jednocześnie dotyka bowiem kilku sfer ważnych z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi: regulacji prawnych, różnych typów osobowości, technologii, optymalnych modeli zarządzania ludźmi, czy kultury biznesowej charakterystycznej dla danej firmy.

Tak jak nie każdą pracę można wykonywać na odległość, tak i nie każda osoba może efektywnie pracować z domu. Telepraca wymaga od pracownika umiejętności zarządzania czasem i pewnej samokontroli połączonej z konsekwencją i umiejętnością koncentracji na celach (i zadaniach). Nawet jeśli w niektórych przypadkach praca w tym modelu nie sprawdza się w pełni, obecnie mamy do dyspozycji takie bogactwo gotowych i już sprawdzonych przez innych narzędzi i aplikacji wspierających pracę na odległość, że każdy pracując z domu może poczuć się tak, jakby był w biurze. Może z tym wyjątkiem, że przed rozpoczęciem pracy nie musiał stać w korku.

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone