zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

04 lutego 2016

Dlaczego opłaca się zwiększyć zaangażowanie pracowników w życie firmy?


Wysokie zarobki, opieka medyczna, karnety do klubów fitness, służbowa komórka, laptop i samochód? Te dodatkowe elementy uposażenia pracownika są istotne, ale badania pokazują, że nie najważniejsze. To, co powoduje, że pracownicy są zadowoleni to przede wszystkim atmosfera w pracy i relacje ze współpracownikami.


Badania firmy Tiny Pulse wykazały, że w pracy najbardziej liczą się relacje międzyludzkie. Po przebadaniu ok. 400 000 pracowników i managerów okazało się, że ankietowani wśród elementów, które najbardziej lubią w swojej pracy wymieniają….współpracowników. Tak odpowiedziało 51 proc. badanych. Produkt lub usługa, którą oferuje organizacja, spotkała się jedynie z 9 proc. wskazań, jako elementem, który silnie identyfikuje pracowników z firmą.

Zadowolenie z pracy mocno koreluje z poziomem zaangażowania w wykonywanie obowiązków. Nawet 78 proc. managerów deklaruje, że ten aspekt jest dla nich najistotniejszy w procesach zarządzania zespołami.  Z kolei Forbes podaje, że nawet 87 proc. amerykańskich firm jako priorytet w zarządzaniu ustanowiło wzmocnienie firmowej kultury i zaangażowania. Problem jest istotny, ponieważ aż 70 proc. pracowników nie angażuje się w wystarczającym stopniu w życie firmy i jej działalność. Badania Gallupa wskazują, że tylko jedna trzecia zatrudnionych rzeczywiście mocno angażuje się w swoją pracę. Inne badania (np. Dale Carnegie) pokazują, że odsetek ten waha się od 29 do 35 proc. Według Gallupa średnia światowa jeśli chodzi o zaangażowanie pracowników wynosi jedynie 13 proc. Najbardziej zaangażowani są pracownicy w USA i Kanadzie (po 29 proc.). W Polsce odsetek ten wynosi 17 proc.

W praktyce oznacza to, że jeżeli 60-70 proc. pracowników pracuje znacznie poniżej swoich możliwości, to odsłaniane są tym samym znaczne braki w umiejętnościach motywacyjnych ze strony kierownictwa. Z drugiej strony, dane te otwierają oczy na fakt, jak duże zasoby drzemią w firmach i są wciąż możliwe do osiągnięcia przy odpowiedniej motywacji pracowników.

Badania wykazały także, że co czwarty pracownik jest gotów opuścić swojego obecnego pracodawcę i przejść do konkurencji, jeżeli otrzyma 10-procentową podwyżkę. To niezbyt pozytywne dane, w szczególności w zestawieniu z poprzednimi, z których wynika, że to nie zarobki są głównym motywatorem w pracy. Okazuje się bowiem, że obietnica zwiększenia zarobków o 10 proc. może skłonić pracownika do porzucenia miejsca pracy; nawet takiego, w którym dobrze się czuje i zachowuje pozytywne relacje ze współpracownikami.

Pesymistycznie wyglądają też kolejne dane. Jedynie 31 proc. pracowników deklaruje, że czują się doceniani za to, co robią dla firmy. Poza brakiem odpowiedniej motywacji ze strony kierownictwa, bardzo często odczuwają dyskomfort w pracy z powodu niskiej produktywności współpracowników, braku odpowiednich narzędzi oraz braku wyczerpującej informacji dotyczącej stawianych im wymagań.

Inwestowanie w zaangażowanie pracowników jest bardzo opłacalne. Pracownicy, którzy znają misję, wizję i cel w swojej organizacji są nawet 30-krotnie bardziej zaangażowani w sprawy firmy, niż osoby, którym te wartości są obce. Tymczasem jedynie w 42 proc. zbadanych przypadków pracownicy znają podstawowe wartości obowiązujące w ich firmie. Globalne dane Gallupa pokazują, że firmy potrafiące zwiększyć zaangażowanie pracowników, osiągają o 147 proc. lepsze  wyniki od pozostałych podmiotów.

Na zaangażowanie pracowników składa się 6 elementów:

- zaufanie do/od kierownictwa

-  możliwość osobistego rozwoju

- wiara w przyszłość organizacji

- praca daje mi możliwość osobistych osiągnięć

- zobowiązanie do szczególnej obsługi klienta

- możliwość osobistego rozwoju.

Wdrożenie firmowego programu zwiększającego zaangażowanie pracowników przynosi średnio w przeliczeniu 2400 USD rocznie na jednego pracownika.

Dane nie pozostawiają wątpliwości – sukces firmy w ogromnym stopniu zależy od stopnia zaangażowania pracowników w życie organizacji. Jest to trudne, aczkolwiek możliwe do osiągnięcia. 

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone