zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

16 maja 2018

Dlaczego warto pozbyć się starych, rozproszonych systemów do zarządzanie firmą


Współczesne firmy działają w szczególnie konkurencyjnych warunkach rynkowych. Są zmuszone rywalizować nie tylko poprzez ciągłe doskonalenie efektywności operacyjnej, ale też w zakresie utrzymywania jakości oferowanych produktów lub usług. W każdej branży jakość jest kluczowym i najbardziej wrażliwym kryterium oceny dostawcy. Firmy muszą także dostosować działalność do restrykcyjnych regulacji i przepisów. Praktycznie w każdym z tych aspektów ważną rolę odgrywa system wspomagający zarządzanie.


Wśród dynamicznie rozwijających się firm często spotykanym problemem jest utrata możliwości pełnej kontroli procesów niezbędnych do zapewnienia jakości. Niektóre z tych procesów dotyczą produkcji, inne sposobu przechowywania i transportu produktów. Wyzwaniem jest utrzymanie standardów przy ciągle rosnącej skali przetwarzanych informacji. Potrzeba integracji danych właśnie w zakresie utrzymania ciągłości procesów to jeden z głównych powodów inwestowania w nowoczesny system ERP.


Jak zintegrować strategiczne obszary działalności w ramach jednego nowoczesnego rozwiązania?


Typową sytuacją, z jaką spotykamy się w firmach przed wdrożeniami Sage Enterprise management, jest prowadzenie biznesu w oparciu o różne dziedzinowe rozwiązania wspierające wybrane funkcje organizacji. Zazwyczaj użytkowanie rozproszonej infrastruktury rozwiązań to dziedzictwo przeszłości – okresu, w którym firma rozwijała się i pokonywała kolejne bariery wzrostu. Nawet jeśli pierwotnie procesy biznesowe wspomagał główny system, który obejmował strategiczne procesy, wraz z rozwojem firma uruchamiała inne systemy i aplikacje, by obsłużyć potrzeby związane z rosnącą skalą działania. W efekcie w organizacji dane przetwarzane są w silosach, niezależnie od siebie, bez dostatecznej synchronizacji. I choć procesy biznesowe w firmie są ze sobą powiązane i od siebie zależne, nie znajduje to odzwierciedlenia w obiegu danych i informacji. Dotyczy to zarówno samej firmy, jak i kontaktów między nią a kontrahentami.


Z powodu braku integracji przepływu danych pojawiają się straty (związane np. z duplikowaniem danych, wydłużeniem czasu trwania operacji), błędy (w kopiowaniu, przepisywaniu danych), niespójność informacji oraz ograniczenia w podejmowaniu decyzji. Dla każdej organizacji taka sytuacja to ryzyko regresu i utraty pozycji rynkowej.

Porzuć stare i nieefektywnych rozwiązania IT, by poprawić skuteczność zarządzania


Od ciągle rosnącej konkurencji nie da się uciec. Szczególnie odczuwają to firmy, które borykają się z ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z nieefektywnym przetwarzaniem danych. Przykładowo, w branży spożywczej ponad połowa wdrożeń systemów ERP inicjowana jest z powodu trudności operacyjnych oraz uciążliwych ograniczeń w możliwościach podejmowania decyzji przez kadrę zarządzającą. Managerowie wskazują przestarzałe, nie w pełni zintegrowane rozwiązania jako główny czynnik hamujący rozwój firmy. Prawdziwym problemem jest brak dostępu do kompletnych danych, które w czasie rzeczywistym pokazują ważne wskaźniki biznesowe i postęp realizacji procesów. Informacje trafiają do decydentów z opóźnieniem i często są obarczone błędem, co dodatkowo utrudnia zarządzanie.


System, który integruje dane


W takim środowisku integracja danych pociąga za sobą znaczne koszty, a ostatecznie i tak niemożliwe jest szybkie reagowanie na zdarzenia, ponieważ brakuje kompleksowego oglądu sytuacji w poszczególnych obszarach firmy i możliwości szczegółowej analizy danych. Właściwą odpowiedzią na te problemy jest zastąpienie niezintegrowanej infrastruktury rozwiązań jednym systemem ERP, które scala wszystkie kluczowe procesy i funkcje biznesowe.


Po przeanalizowaniu wdrożeń systemu Sage Enterprise Management okazało się, że co czwarta z badanych firm uzyskała pełen zwrot z inwestycji w ERP w terminie krótszym niż rok od wdrożenia.pokonaj bariery

Sage ©Sage Group plc 2018 . ®Wszelkie prawa zastrzeżone